+45 86 270 271

Har du styr på dine omkostninger?

Artikel bragt i Dental 3. udgave. Som selvstændig erhvervsdrivende kan det være svært at skelne mellem repræsentationsomkostninger, reklameomkostninger, personaleomkostninger eller omkostninger til erfa grupper. Det er alt sammen omkostninger, der afholdes i virksomhedens interesse for at bevare den nuværende og sikre virksomhedens fremtidige indtjening. Det er dog vigtigt at kende til forskellen, da der er stor forskel på mulighederne for ret til skattemæssig fradrag.

Udgivet den - 30. september 2015 13:25

Af Villy Rabe Bech Mousten, statsautoriseret revisor, og Annemette Dam Jensen, HD(R)


Som selvstændig erhvervsdrivende kan det være svært at skelne mellem repræsentationsomkostninger, reklameomkostninger og personaleomkostninger. Det er alt sammen omkostninger, der afholdes i virksomhedens interesse for at bevare den nuværende og sikre virksomhedens fremtidige indtjening. Det er dog vigtigt at kende til forskellen, da der er stor forskel på mulighederne for ret til momsfradrag og skattemæssig fradrag.

Repræsentationsomkostninger

Repræsentationsomkostninger er udgifter, der bruges til at bevare kontakten til nuværende, konkrete og mulige forretningsforbindelser. Det kan være i forbindelse med opmærksomhed til jubilæer, receptioner eller andre mærkedage. Derudover kan det være som led i en forretningsmæssig situation, eksempelvis restaurationsbesøg og lignende.

Der er som hovedregel ikke momsfradrag for repræsentationsomkostninger. Dog kan der opnås ¼ momsfradrag på repræsentationsudgifter, der tilknyttes til spisning med forretningsforbindelser ude i byen. Samtidig er der kun et skattemæssigt fradrag på 25 % af repræsentationsomkostninger.

Reklameomkostninger

Reklameomkostninger er modsat repræsentationsomkostninger, udgifter der bruges til en større mængde ukonkrete kunder. Det kan både være over for eksisterende kunder og potentielle kunder. Reklame over for nuværende kunder er, hvor virksomheden ønsker at reklamere for virksomheden, for at skabe yderligere relationer mellem virksomheden og kunderne og bevare nuværende kunderelationer. Samtidig kan reklameomkostninger henvende sig til potentielle kunder, hvor virksomheden ønsker at kunderne skal opnå kendskab til virksomheden og derved fremme kundetilgangen. Kort sagt skal reklameomkostninger bevare nuværende salg og fremme fremtidens salg eksempelvis ved deltagelse i messer, annoncer, sponsorater og lignende.

Reklameomkostninger har fuld momsfradragsret og der opnås samtidig fuld fradragsret skattemæssigt.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er udgifter, der vedrører virksomhedens interne interesse modsatvis repræsentations- og reklameomkostninger, der vedrører virksomhedens eksterne interesse. Det vil sige personaleomkostninger skal være til fordel for virksomhedens ansatte i form af personalearrangementer såsom julefrokoster, sportsarrangementer, gaver i forbindelse med mærkedage, jubilæer mv. Personaleomkostninger må derfor kun henvende sig til virksomhedens personale.

Retten til momsfradrag af personaleomkostninger er forskellig alt efter art. Der kan både være 0 %, 25 % og i særlige tilfælde 100 % fradragsret for momsen i forbindelse med personaleudgifter.

Som udgangspunkt er der ingen momsfradrag. Det gælder eksempelvis frugtordninger, morgenmad, kaffe, the, vand og andre gratis personalegoder hos virksomheden. Der kan heller ikke opnås momsfradrag, når virksomheder giver lejlighedsgaver til personalet.

Momsfradrag på personalearrangementer er forskelligt alt efter om det afholdes i virksomhedens lokaler eller ude i byen. Eksempelvis gives der 25 % momsfradrag på personale julefrokoster og sommerfester der afholdes ude i byen. Modsatvis gives der ingen momsfradrag for de samme personalearrangementer, når de afholdes på virksomhedens adresse.

Som noget nyt kan der opnås fuld momsfradragsret for hotelovernatninger og andre rejseomkostninger, der er strengt erhvervsmæssig karakter. Dog gives der kun 25 % momsfradrag på forplejning i forbindelse med rejser.

Kurser til personale, anden uddannelse samt bøger og kursusmateriale giver fuld momsfradragsret. Dog er det igen kun muligt at opnå 25 % momsfradrag på forplejning i forbindelse med kurser og uddannelse.

Der er også fuld fradragsret skattemæssigt for personaleomkostninger.

Afslutning

Som det fremgår ovenfor er der stor forskel på både retten til momsfradrag og skattefradrag ved afholdelse af repræsentations-, reklame og personaleomkostninger.

Repræsentationsomkostninger har de dårligste fradragsretsmuligheder, men det vil som udgangspunkt også kun i sjældne tilfælde være tale om repræsentationsomkostninger. Ofte vil udgiften henvende sig til mere end én konkret kunde og dermed være en reklameomkostning.

Reklameomkostninger har den fulde fradragsret og omfatter både nuværende og potentielle kunder. Det betyder at et sammenblandet arrangement oftest vil være reklameomkostninger.

Personaleomkostninger har i de fleste tilfælde begrænset fradragsret for moms, men fuld fradragsret skattemæssigt. Det er vigtigt at personaleomkostninger kun benyttes, når det kun vedrører internt arrangement med ansat personale.